کلمات کلیدی مجموعه رفتاری و شخصیتی مادر ( معادل ایزد بانو دیمیتر یونانی)

دیمیتر :

علاقه مند به پروسه تغذیه و غذا دادن به همه چیز و همه کس - رشد و  پرورش  دهنده فیزیکی و متا فیزیکی - غذای مادرانه خوشمزه و خورشت جا افتاده  - فداکاری- گذشت - ایثار - کنترلر از زیر( به صورت نا محسوس و غیر آشکار همه از او تبعیت می کنند و فرمانبردارش هستند ) - مادر - استفاده از محرومیت -به عنوان ابزار کنترلی - حمایت بی دریغ - آغوش گرم و نرم مهربان و صمیمی  – پرورش همه جانبه -  غذای خوشمزه مامانی - گومبولی - قومبولی - نرمولی - گرمولی - عجزه پروری( در راستای دهنگی های بی دریغ و بی شائبه و بی شمارش )- تغذیه روحی و عاطفی - رشد هنده فیزیک ( آنچه که دیدنی است و با حواس پنجگانه می توان حس و لمس نمود ) - سرویس دهنده بی انتها و بدون حد و مرز - بهترین چیزها برای دیگران و باقی مانده بدرد نخور ، قبل از حرام شدن و ضایع شدن برای او - قلدر و توانمند - و ......

 

/ 0 نظر / 22 بازدید