نحوه فعالیت انرژی کهن الگوی آتنا در زندگی روزمره ! (2)

در مجموعه مطالبی که پیش رو است ، به بررسی رفتار ،  خصوصیات ظاهری، انواع تعامل اجتماعی، نحوه اندیشیدن و ارزش ها و ... سایر مشخصه های افرادی که انرژی کهن الگوی های مختلف ، از جمله آتنا در آنها فعال است می پردازیم !

 بررسی دقیق نوع فعالیت این کهن الگو ها ، نیازمند تحلیل و واکاوی دقیق با در نظر گرفتن شرایط پیرامون و درون فرد است.لیکن ما در این مجموعه مطالب به اختصار به نکات کلیدی و بارز ، که از اهمیت بیشتری برخوردارند خواهیم پرداخت !
 

    برنامه ریزی و هدف گذاری اتنا

٢.برای هر هدفی برنامه ریزی دقیق ، کوتاه و بلند مدت انجام می دهند و هوشیارانه با توجه به تغییرات احتمالی ، هر لحظه هدف و برنامه ریزی خود را بازنگری می  کنند . همواره توانایی رسیدن به اهدافشان را داشته و بر اساس برنامه‌ریزی‌هایشان بسیار دقیق به سمت آن حرکت می‌کنند و در این زمینه واقع بین و عمگرا هستند.

برای انجام کارهای عملی‌شان و رسیدن به چیزی و بدست آوردن آن برنامه‌ریزی و طراحی و دوراندیشی کرده و سپس با زمان‌بندی و مدیریت زمان مناسب با آن هدف و شرایط خود آن را آهسته و پیوسته انجام داده به اتمام می‌رسانند.

 

 یکی از خصوصیات بارز افراد آتنا تایپ، داشتن برنامه برای انجام هر کاری است ! این افراد ، اغلب اوقات اهدافی انتخاب می کنند که در جامعه مطرح است ! به عنوان مدرک تحصیلی ، جایگاه شغلی و از این دست اهداف را انتخاب می کنند و برای رسیدن به این اهداف برنامه ریزی های دقیق کوتاه مدت و بلند مدت انجام میدهند . آتنا تایپ ها در انتخاب هدف پافشاری بیهوده و اصرار الکی ندارند و در صورتیکه دلیل منطقی برای تغییر هدف ببینند ، بدون اتلاف وقت به سرعت تغییر هدف می دهند و هدف قبلی را با هدف تصحیح شده جدید جایگزین می کنند !

 

نکته بسیار مهم برنامه ریزی های دقیق آنها است .

 شاید در اطرافیان خود افرادی را دیده باشید که با وجود داشتن برنامه ، همیشه از برنامه هایشان عقب و یا جلو هستند ! تا زمانیکه افراد با احساسات و هیجانات خود برنامه ریزی می کنند ، مسلماً قادر نیستند واقع بینانه توان خود ، مقدار زمان لازم و اهداف کوتاه مدت را تعیین کنند و برنامه هایشان بر اساس ایده آل های ذهنی و توهم انجام می شود که مسلماً نتیجه مطلوبی نخواهد داشت .

                                     

در صورتی که افرادی که انرژی آتنا در آنها فعال باشد ، توان واقعی خود را می شناسند ، هدف را نیز دقیقاً شناسایی می کنند و با مدیریت زمان ، آهسته و پیوسته به سمت آن حرکت می کنند .

نکته مهم بعدی ، عملگرا بودن آنها است . افراد آتنا تایپ را هرگز در حال سخنرانی در خصوص اهداف و کارهایشان نمی بینید ! آنها همیشه در حال انجام کار هستند و وقتی برای تلف کردن در نظر نمی گیرند !

از آنجاییکه برنامه هایشان واقع بینانه بوده و تا حد امکان و تا حد لازم جزئیات را نیز لحاظ کرده اند ، کمترین اتلاف انرژی و زمان را دارند و همواره در حال حرکت به سمت هدف تعیین شده هستند .

 

این مدیریت زمان ، در همه مراحل زندگی آنها دیده می شود . به عنوان مثال مادران آتنا تایپ برای پخت غذا دستور العمل مشخصی دارند که بایستی غذا را به همان شکل و ترتیب آماده و طبخ شود و در زمان معین غذا سرو شود .

دانش آموزان آتنا تایپ برای مطالعه دروس از ابندای سال تحصیلی برنامه ریزی می کنند و هیچگاه آنها را شب امتحان ، نگران و هراسان با حجمی از کتابهای نخونده نخواهید دید .

 

پیشنهاد : برای تقویت این بعد از آتنا در درونتان ، یکی از اهداف خود را در نظر بگیرید ! ابتدا آنرا به اهداف کوتاه مدت تقسیم کنید و بعد برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنید . در حین انجام  برنامه ، بررسی کنید که تا چه اندازه واقع بینانه زمان بندی کرده اید و چگونه می توانید آنرا بهینه کنید ؟

 


  
نویسنده : مهسا ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱
تگ ها : آتنا